16. oktober 2019 - INTERREG V-A Italy-Slovenia 2014-2020 cooperation programme

The INTERREG V-A Italy-Slovenia 2014-2020 cooperation programme
Presentation of project results in the framework of interinstitutional cooperation in the health area
Conference for specialist audience and decision makers

Izola, 16. oktober 2019

Sreda 16. oktober 2019, MEMORI-net bo v  "The INTERREG V-A Italy-Slovenia 2014-2020 cooperation programme: Presentation of project results in the framework of interinstitutional cooperation in the health area", ki je konferenca za strokovno javnost in odločevalce.

"Konferenco organizirajo programski in projektni partnerji okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020. Namen konference je uresničitev enega od zaključkov tematskega omizja «Krepitev medinstitucionalnega sodelovanja pri izvajanju storitev na področju zdravstva«, ki je potekalo letos junija v Štanjelu v okviru Letnega dogodka programa - skupna predstavitev ključnih ciljev in doseženih ter pričakovanih rezultatov projektov v okviru medinstitucionalnega sodelovanja na področju zdravstva strokovni javnosti in odločevalcem. Projektni partnerji projektov INTEGRA, CrossCare, Memori-net in SALUTE-ZDRAVJE bodo predstavili kako lahko učinkovito medinstitucionalno sodelovanje in doseženi rezultati projektov s področja zdravstvene ter socialne oskrbe prispevajo k dvigu kakovost življenja čezmejnega prebivalstva in tudi širše. V okviru konference bo organizirana tudi okrogla miza na kateri bodo predstavniki različnih vladnih, nevladnih, stanovskih in projektno-partnerskih organizacij izpostavili svoje izkušnje in poglede na vprašanja, povezana s tematiko posameznih projektov, ki sodelujejo na konferenci." [http://www.fvz.upr.si/]

programma

The partecipation is free. The registration is available on the Registration form by 10.10.2019.

More information:
https://www.ita-slo.eu/en/node/2348
http://www.fvz.upr.si/en/conferences