Projekt

MEMORI-net

Združenje za kognitivno in gibalno rehabilitacijo po možganski kapi

Z več kot 1 milijonom novih primerov vsako leto je možganska kap eden najpomembnejših vzrokov kognitivnih in motornih invalidnosti v evropskih državah. Možganska kap lahko prizadene lahko osebe v produktivnih letih, kar pušča globoke posledice v zdravstvenem sistemu, družinah in celotnem lokalnem gospodarstvu. Čeprav je možganska kap akutna vaskularna poškodba možganov, lahko povzroči poškodbe celega telesa. Te zahtevajo interdisciplinarne rehabilitacijske prakse, ki pa niso v celoti razpoložljive v vseh centrih programskega območja.
Rehabilitacija po možganski kapi zahteva sodelovanje različnih institucij in njihovo dobro koordinacijo, ki pa jo ovirajo pomanjkanje skupnih protokolov, omejenost možnosti koriščenja rehabilitacije na domu in IKT tehnologij, pomanjkanje pripomočkov za jezikovne manjšine ter, pravne omejitve pri prenosu osebnih zdravstvenih informacij.

MEMORI-net je skupno zavzemanje Italije in Slovenije za izboljšanje strategij upravljanja rehabilitacij, ki sledijo možganski kapi, in za definiranje skupnih diagnostičnih ter terapevtskih protokolov, temelječih na najbolj naprednem znanstvenem znanju in najboljših mednarodnih praksah. Z ve kot 4000 novimi primeri na leto, ki se pojavljajo na programskem območju, možganska kap predstavlja enega najbolj perečih vzrokov intelektualne in motorične invalidnosti.

MEMORI-net stremi k oblikovanju odlične medregionalne mreže, ki bo vključevala različne subjekte – strokovnjake za zdravljenje možganske kapi in univerzitetne centre, specializirane v diagnostiki in IKT, rehabilitacijske centre, terme ter združenja bolnikov, ki jih je prizadela možganska kap.

Preko učinkovitega programa komunikacije in izobraževanja zdravniških ekip ter družin pacientov bo MEMORI-net spodbujal medsebojno izmenjavo znanj in izboljšanje rehabilitacijskih praks v Italji in Slovenjij.